8.SINIF 2.ÜNİTE DNA VE GENETİK KOD KONU ANLATIMI

14.10.2020

DNA NEDİR? Hücrede, yaşamsal faaliyetlerin (solunum,sindirim,boşaltım, enerji üretme vb) gerçekleştirilmesini kontrol eden yönetici moleküle DNA denir. DNA = Deoksiribo Nükleik Asit DNA, çift zincirli sarmal bir molekül olup yapısında Adenin (A), Guanin (G), Timin (T) ve Sitozin (S/C) organik bazları, beş karbonlu deoksiriboz şekeri ve fosfat grubu bulunur. DNA, tüm canlı hücrelerde bulunan ve nesilden nesile aktarılabilen çift zincirli bir moleküldür. DNA ilkel yapılı hücrel...


5.SINIF 6.ÜNİTE BİYOÇEŞİTLİLİK

21.09.2020

Biyoçeşitlilik (Kısa Özet) Biyoçeşitlilik   Belli bir bölgedeki tüm canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyoçeşitlilik (biyolojik çeşitlilik) denir.   Biyoçeşitliliğin Önemi Biyoçeşitlilik doğal zenginliktir. Yeryüzündeki doğal dengeyi koruyarak dünyayı yaşanabilir hale getirir. Biyoçeşitlilik: tarım alanında farklı ürünler ile beslenme sorunlarının çözülmesini sağlar. Biyoçeşitlilik sayesinde bitkilerden tıp ve eczacılık alanında ilaç yapımında, mobilyacılık v...


6.SINIF 6.ÜNİTE DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER

21.09.2020

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler (Kısa Özet) Denetleyici ve Düzenleyici Sistem Vücudumuzdaki tüm sistemlerin çalışmasını düzenleyen, birbiriyle uyumlu ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlayan ve çalışmasını denetleyen sisteme denetleyici ve düzenleyici istem denir. Denetleyici ve düzenleyici sistem, sinir sistemi ve iç salgı bezlerinden oluşur. Sinir Sistemi Sinir sistemimiz vücudumuzdan ve çevreden aldığı bilgileri değerlendirir, bunlara uygun cevaplar oluşturur, böylece vücudumu...


7.SINIF 5.ÜNİTE MERCEKLER

21.09.2020

7.Sınıf 5.Ünite Mercekler (Kısa Özet) Mercek Nedir? Işığın yoğunlukları farklı ortamlardan geçerken yön ve doğrultu değiştirmesinden yararlanmak amacıyla yapılan araçlara mercek denir. Mercekler özelliklerine göre iki gruba ayırabiliriz, İnce Kenarlı Mercek (Yakınsak Mercek) Kalın Kenarlı Mercek (Iraksak Mercek) İnce Kenarlı Mercek (Yakınsak Mercek) Kenarları ortasına göre daha ince olan merceklerdir. İnce kenarlı mercekler ışığı bir noktada toplayacak şek...


8.SINIF 6.ÜNİTE MADDE DÖNGÜLERİ

21.09.2020

6.Ünite Madde Döngüleri (Kısa Özet) Madde Döngüleri Doğada karbon, su, oksijen, azot ve oksijen gibi maddeler devirli olarak kullanılır. Doğadaki hiçbir madde ortamdan kaybolmaz; ancak çeşitli kimyasal ve fiziksel değişimler geçirebilir. Maddelerin canlılar ve cansız çevreleri arasındaki dolaşımına ekolojik madde döngüleri denir. Su Döngüsü Doğadaki su döngüsü denizler, karalar, göller, nehirler gibi cansız ortamla canlılar arasında olur. Bu sırada kısa döngü ve uzun döngü olmak üzer...


Paylaş