Biyoçeşitlilik (Kısa Özet)

Biyoçeşitlilik

 

Belli bir bölgedeki tüm canlıların çeşitlerinin sayıca zenginliğine biyoçeşitlilik (biyolojik çeşitlilik) denir.

 

Biyoçeşitliliğin Önemi

 • Biyoçeşitlilik doğal zenginliktir.
 • Yeryüzündeki doğal dengeyi koruyarak dünyayı yaşanabilir hale getirir.
 • Biyoçeşitlilik: tarım alanında farklı ürünler ile beslenme sorunlarının çözülmesini sağlar.
 • Biyoçeşitlilik sayesinde bitkilerden tıp ve eczacılık alanında ilaç yapımında, mobilyacılık ve dokumacılıkta ham madde olarak yararlanılır.
 • Biyoçeşitlilikte: et ve süt üretiminde, ayrıca hayvancılıkta çeşitli sanayi ürünlerinin elde edilmesinde de yararlanılır.

Biyoçeşitlili Etkileyen Faktörler

 • İklim
 • Yeryüzü şekilleri (Ova, dağ, vadi)
 • Toprak yapısı (toprakta bulunan mineraller)
 • Yeryüzü hareketleri (deprem)
 • Coğrafi konum
 • Canlıların birbiri ile ilişkileri
 • Biyolojik faktörler (İnsan, hayvan. bitki)

Türkiyede Biyoçeşitlilik

Türkiye: farklı yüzey şekillerine, iklimsel özelliklere, üç tarafının denizlerle çevrili olması sebebiyle birçok farklı canlı türünün yaşamasına uygun ortam sağlamıştır.

Biyoçeşitliliği ve kendine özgü canlı türleri ile dünya üzerinde önemli bir konuma sahiptir.
Türkiye’de 500’den fazla özel yaşama alanı vardır.
10.000’den fazla -› Çiçekli bitki ve eğrelti otu
400’den fazla -› Kuş
500’den fazla -› Balık
100.000’den fazla -› Omurgasız hayvan türü yaşamaktadır.