7.ÜNİTE ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ

8.SINIF 7.ÜNİTE: ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK ENERJİSİ ELEKTRİK ENERJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ GENİŞ KONU ANLATIMI   Elektrik Enerjisinin Dönüşümü Elektrik enerjisi elektronik araçlarda ısı enerjisine ve ışık enerjisine çevrilebilir. Ev ve iş yerlerinin ısıtılmasında, teknolojinin gelişimine paralel olarak farklı araçlar kullanılabilmektedir. Belirli bir kapalı alanı, istenilen sıcaklık seviyesinde tutabilen elektrikli ısıtıcılar, bu araçlara örnektir. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü k...


7.ÜNİTE ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME

8.SINIF 7.ÜNİTE: ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİK ENERJİSİ ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME GENİŞ KONU ANLATIMI   Elektriklenme Nedir? Cisimlerin birbirleri ile etkileşimi sonucunda üzerlerinde fazladan elektrik yükü birikmesine elektriklenme adı verilir. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme konu anlatımının tamamını ücretsiz şekilde aşağıda verilen İndir seçeneğinin altındaki linkten indirebilirsiniz. elektrik_yukleri_ve_elektriklenme_13672.pdf           ...


6.ÜNİTE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE GERİ DÖNÜŞÜM

8.SINIF 6.ÜNİTE: ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE GERİ DÖNÜŞÜM GENİŞ KONU ANLATIMI   Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? Dünya nüfusu hızla çoğalmakta ve bununla birlikte enerji ihtiyacı da artmaktadır. Bugünün gereksinimlerini göz ardı etmeden, gelecek kuşakların da enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, doğal kaynakların sonuna kadar tükenmesine engel olarak kaynakların bilinçli kullanılması sürdürülebilir kalkınma olarak adlandırılır. Geri ...


6.ÜNİTE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ - MADDE DÖNGÜLERİ

8.SINIF 6.ÜNİTE: ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ MADDE DÖNGÜLERİ GENİŞ KONU ANLATIMI   Madde Döngüsü Nedir? Bir ekosistemin dengesini koruyabilmesi veya varlığını sürdürebilmesi için tüketilen cansız maddelerin de yeniden üretim için ekosisteme dönmesi gerekir. İnorganik kimyasal unsurların, özellikle bitkiler tarafından organik maddelere dönüştürülmesinin ardından tekrar cansız ortama dönmesi sürecine madde döngüsü adı verilir. Bu döngülerle karbon, azot, su ve oksijen gibi bi...


6.ÜNİTE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ-SOLUNUM

8.SINIF 6.ÜNİTE: ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ SOLUNUM (OKSİJENLİ VE OKSİJENSİZ SOLUNUM,FERMANTASYON) GENİŞ KONU ANLATIMI Solunum Nedir? Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için (hareket, büyüme, gelişme,üreme,irkilme,uyuma)  enerjiye ihtiyaç duyarlar. Enerji ancak besin maddelerinden karşılanabilir. Canlılar bu besinleri hücrelerinde parçalayarak ihtiyaç duydukları enerjiyi elde ederler. Besinlerin hücrede parçalanması yoluyla enerji üretilmesine solunum denir. So...


6.ÜNİTE ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ-BESİN ZİNCİRİ VE FOTOSENTEZ

8.SINIF 6.ÜNİTE: ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ VE ÇEVRE BİLİMİ BESİN ZİNCİRİNDE ENERJİ AKIŞI VE FOTOSENTEZ GENİŞ KONU ANLATIMI Besin Zincirinde Enerji Akışı Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Bir ekosistemde cansız maddeler,üreticiler,tüketiciler ve saprofitler bulunması zorunlu temel öğelerdir. Canlılar doğrudan veya dolaylı olarak beslenmek için, birbirleriyle etkileşmesi sonucu besin zincirini oluşturur. Bir besin zincirinin halkalarını farklı canlı türleri olu...


5.ÜNİTE BASİT MAKİNELER - BİLEŞİK MAKİNELER

8.SINIF 5.ÜNİTE: BASİT MAKİNELER BİLEŞİK MAKİNELER GENİŞ KONU ANLATIMI Bileşik Makine Nedir? Basit makinelerin çok az parçadan oluşan ve tek bir kuvvetin uygulandığı araçlar olduğunu öğrendik. Günlük hayatımızda birkaç tane basit makinenin birleştirilmesiyle oluşan bileşik makineler de vardır. İki veya daha fazla basit makinenin birleştirilmesiyle oluşturulan düzeneklere bileşik makine denir. Bileşik Makineler konu anlatımının tamamını ücretsiz şekilde aşağıda verilen İndir...


5.ÜNİTE BASİT MAKİNELER - DİŞLİLER VE KASNAKLAR

8.SINIF 5.ÜNİTE: BASİT MAKİNELER DİŞLİLER VE KASNAKLAR GENİŞ KONU ANLATIMI   Dişliler ve Kasnaklar Hareketin hızını, yönünü ve yerini değiştirmek için kullanılan düzeneklere dişli çark denir. Dişli çarklar çakışık eksenli (aynı merkezli) ve farklı eksenli (farklı merkezli) dişli çarklar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bir merkez etrafında dönebilen silindir şeklindeki cisimlere kasnak denir. Kasnaklar çakışık eksenli (aynı merkezli) ve farklı eksenli (farklı merkezli) kasnaklar o...


5.ÜNİTE BASİT MAKİNELER - EĞİK DÜZLEM,VİDA,ÇIKRIK

8.SINIF 5.ÜNİTE: BASİT MAKİNELER EĞİK DÜZLEM-VİDA-ÇIKRIK GENİŞ KONU ANLATIMI   Eğik Düzlem,Vida ve Çıkrık Cisimleri belli bir yüksekliğe çıkarmak için oluşturulan rampa düzeneklerine eğik düzlem adı verilir. Bir silindir üzerine sarılı eğik düzleme ‘’vida’’ denir. Eş merkezli ve yarıçapları farklı iki veya daha fazla silindirden meydana gelen basit makine düzeneklerine çıkrık denir. Eğik düzlem,vida ve çıkrık konu anlatımının tamamını ücretsiz şekilde aşağıda verilen ...


5.ÜNİTE BASİT MAKİNELER - KALDIRAÇLAR

8.SINIF 5.ÜNİTE BASİT MAKİNELER KALDIRAÇLAR KONU ANLATIMI Kaldıraç Nedir? Bir çubuk ve destekten oluşan, destek noktası etrafında hareket edebilen basit makinelere kaldıraç denir. Kaldıraçlar konu anlatımının tamamını ücretsiz şekilde aşağıda verilen İndir seçeneğinin altındaki linkten indirebilirsiniz. 8.sinif_5.unite_kaldiraclar_konu_anlatimi_31810.pdf        


5.ÜNİTE BASİT MAKİNELER - MAKARALAR

8.SINIF 5.ÜNİTE BASİT MAKİNELER MAKARALAR KONU ANLATIMI Makara Nedir? Makaralar iş yaparken birtakım kolaylıklar sağlayan basit makinelerdendir. Günlük yaşamda en fazla gördüğümüz şekliyle inşaatlarda harç, tuğla ve diğer yapı malzemelerini taşımak için kullanılmaktadırlar. Makaralar konu anlatımının tamamını ücretsiz şekilde aşağıda verilen İndir seçeneğinin altındaki linkten indirebilirsiniz. 8.sinif_5.unite_makaralar_konu_anlatimi_53351.pdf         ...


Paylaş