Besin Zincirinde Enerji Akışı

Bir bölgede canlı ve cansızlardan oluşan sisteme ekosistem denir. Bir ekosistemde cansız maddeler,üreticiler,tüketiciler ve ayrıştırıcılar bulunması zorunlu temel öğelerdir. Canlılar doğrudan veya dolaylı olarak beslenmek için, birbirleriyle etkileşmesi sonucu besin zincirini oluşturur. Bir besin zincirinin halkalarını farklı canlı türleri oluşturur. İlk basamakta daima üreticiler bulunur.Bir besin zinciri oluşturulurken üreticiler mutlaka ilk basmakta yer almalıdır. Eğer ilk basamakta bir üretici yoksa bu bir besin zinciri olmaz.

Fotosentez

Tüm canlılar büyümek, hareket edebilmek ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bu enerjinin asıl kaynağı ise güneştir. Üreticilerin, inorganik maddelerden (karbondioksit ve sudan) ışık yardımıyla organik besin yani glikoz (basit şeker) oluşturması olayına fotosentez denir.

 

Besin Zincirinde Enerji Akışı ve Fotosentez Konu anlatımının tamamına aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.hadifene.com/site_document/files/dosya/yeni_fotosentez_konu_anlatimi_84204.pdf

 

 

Paylaş